Skip to content Skip to footer
it web-studio

Політика
конфіденційності

Ця Політика конфіденційності діє на всю інформацію та дані, які компанія збирає про відвідувачів, які використовують цей веб-ресурс.

  1. Визначення термінів

  Сьогодні популярністю користується так званий сайт-візитка. Це сайт, на якому можна знайти всю необхідну інформацію про вашу компанію: опис, список послуг, ціни, інформацію про співробітників, контактні дані тощо.

  1.1 Ця Політика конфіденційності використовує такі поняття:

  1.1.1. Під “Адміністрацією сайту” (далі – Адміністрація) маються на увазі співробітники, які керують цим сайтом. Вони організують роботу веб-ресурсу, обробляють дані про відвідувачів, що надходять, у порядку, зазначеному далі за текстом поточного документа.

  1.1.2. Під терміном “Персональні дані” мається на увазі інформація будь-якого виду, яка відноситься до певного суб’єкта персональних даних.

  1.1.3. «Обробка персональних даних» має на увазі будь-яку операцію або дію, що здійснюється за допомогою автоматизованих засобів збору даних або вручну. Цей збір включає запис, зберігання, оновлення або зміну, використання, передачу, блокування, видалення, знищення персональної інформації.

  1.1.4. Цей сайт – це сукупність веб-сторінок, які розміщені в Інтернеті.

  1.1.5. Користувач сайту) – особа, якій надано доступ до даного веб-ресурсу через Інтернет, а також інформація та матеріали сайту.

  1.1.6. Файли “Cookies” – невеликі фрагменти даних, які надсилаються сервером та зберігаються на комп’ютері користувача. Вони щоразу надсилаються веб-серверу в HTTP-запиті при відкритті будь-якої сторінки сайту.

  1.1.7. «IP-адреса» — індивідуальна мережна адреса вузла в мережі Інтернет, через яку користувач отримує доступ до сайту.

  2. загальні положення

  2.1. Відвідування сайту передбачає повну згоду користувача з поточним документом та умовами обробки персональної інформації відвідувача веб-ресурсу.

  2.2. Якщо відвідувач сайту не погоджується з умовами Політики конфіденційності, він має негайно його покинути.

  2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до цього сайту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за сторонні сайти, посилання на які можуть розміщуватись на даному веб-ресурсі.

  3. Предмет політики конфіденційності

  3.1. Цей документ зобов’язує відповідальних за адміністрацію сайту не розголошувати особисту інформацію, яку залишає користувач сайту або при надсиланні форми заявки.

  3.2. Особиста інформація, що обробляється в рамках цього документа, надається відвідувачем веб-ресурсу завдяки формі заявки та включає такі дані:

  3.2.1. ім’я користувача;

  3.2.2. телефон;

  3.2.3. особистий e-mail;

  3.2.4. статус користувача – претендент або роботодавець;

  3.2.5. резюме кандидата (за запитом).

  3.3. Даний веб-ресурс захищає будь-яку особисту інформацію, яка надходить компанії під час відвідування користувачами різних сторінок веб-ресурсу:

  – інформація про браузер;

  – унікальна IP адреса відвідувача;

  – інформація з cookies (географічне розташування, час відвідування сторінок, адреса попередньої сторінки).

  3.3.1. Відключення cookies обмежить функціонал сайту та доступ до його деяких розділів.

  3.3.2. Сайт збирає збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ці дані використовують, щоб запобігти, виявити та вирішити технічні питання, що виникають під час використання сайту.

  3.4. Будь-яка інша інформація, яка не була описана вище (історія відвідування, інформація в браузерах тощо), повинна надійно зберігатися і може бути передана третім сторонам тільки з дозволу користувача. Наприклад, у разі розгляду резюме роботодавця та за винятком випадків, передбачених у пункті 5.2. поточного документа.

  4. Цілі збору персональної інформації користувача

  4.1. Особисту інформацію відвідувачів Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

  4.1.1. Ідентифікації Користувача на сайті для подальшої авторизації.

  4.1.2. Ідентифікації Користувача за його компетенціями та особистими даними, вказаними в резюме та надісланому Адміністрації сайту.

  4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, опрацювання запитів та заявок від потенційних кандидатів на заявлені на сайті вакансії.

  4.1.4. Визначення географічної локації Користувача для кваліфікованого надання послуг та запобігання шахрайству.

  4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

  4.1.6. Повідомлення для зв’язку з Користувачем на e-mail.

  4.1.7. Надання Користувачеві ефективної технічної допомоги при виникненні проблем, пов’язаних із використанням веб-ресурсу.

  4.1.9. Надсилання Користувачеві спецпропозицій, новин, нових вакансій та інших відомостей.

  5. Способи та терміни обробки персональної інформації

  5.1. Обробка персональних даних Користувача не обмежується певним терміном і здійснюється з використанням засобів автоматизації або вручну.

  5.2. Особиста інформація Користувача може передаватися уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому українським законодавством.

  6. Права та обов'язки сторін

  6.1. Користувач має право:

  6.1.1. Приймати свідоме рішення про надання своїх особистих даних Адміністрації сайту та погоджуватися на їх обробку та подальше використання.

  6.1.2. Оновлювати чи доповнювати особисту інформацію у разі її зміни.

  6.1.3. Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації щодо обробки його даних. Він також має право вимагати уточнення даних, їхнього блокування або знищення у разі, якщо інформація представлена не в повному вигляді або обсязі, застаріла, неточна, отримана незаконним шляхом або не відповідає дійсності. Для цього зв’яжіться з представниками компанії з електронної пошти.

  6.2. Адміністрація зобов’язана:

  6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

  6.2.2. Забезпечити належне зберігання інформації, не розголошуючи її без попереднього дозволу Користувача. Не здійснювати продаж, обмін, публікацію та розповсюдження, за винятком пункту 5.2. поточного документа.

  6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту персональних даних Користувача.

  7. Відповідальність сторін

  7.1. У разі невиконання поточних умов документа, Адміністрація сайту зобов’язана відшкодувати збитки, які зазнав Користувач у разі неправомірного використання його особистих даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. та 7.2. цього документа.

  7.2. Якщо дані загубилися або були розголошені, адміністрація сайту не несе відповідальності в таких випадках:

  7.2.1. Якщо дані стали публічно доступні до втрати.

  7.2.2. Були отримані від третьої сторони до їх отримання Адміністрацією.

  7.2.3. Були оприлюднені за згодою Користувача.

  7.3. Відвідувач сайту повністю відповідальний за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських та суміжних прав та інших законодавчих актів, що регулюють збір та розпорядження особистою інформацією.

  7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі файли з даними, текстові повідомлення тощо), до якої він може мати доступ як до частини сайту, несе особа, яка надала таку інформацію.

  7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому на веб-ресурсі, є інтелектуальною власністю компанії, і їхнє копіювання дозволяється виключно з дозволу Адміністрації компанії. У разі несанкціонованого розповсюдження або копіювання контенту, користувач зобов’язується відповісти за завдану шкоду компанії в судовому порядку.

  7.7. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, яку зазнав Користувач внаслідок видалення даних або збою в роботі сайту.